کوشا مهر آویژه
Call Us:021-44230427

برخی از پروژه ها

اجرا شده توسط کوشا مهر آویژه

سطح شهر تهران
گسترش شبکه فیبر نوری

اجرای عملیات عمرانی گسترش شبکه فیبر نوری در سطح شهر تهران

خیابان شهید بهشتی
فیبر نوری و دوربین نظارت تصویری

اجرای عملیات عمرانی پروژه فیبر نوری و دوربین نظارت تصویری خیابان شهید بهشتی در مناطق 6 و7 شهرداری تهران مربوط به شرکت کنترل ترافیک تهران

بزرگراه شهید خرازی
فیبر نوری و دوربین نظارت تصویری

اجرای عملیات عمرانی پروژه فیبر نوری و دوربین نظارت تصویری بزرگراه شهید خرازی در منطقه 22 شهرداری تهران مربوط به شرکت کنترل ترافیک تهران

محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد
نصب دوربین های ثبت تخلفات رانندگی

اجرای عملیات عمرانی نصب دوربین های ثبت تخلفات رانندگی در محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد شهر تهران


بزرگراه شهید صیاد شیرازی
فیبر نوری و دوربین نظارت تصویری

اجرای عملیات عمرانی پروژه فیبر نوری و دوربین نظارت تصویری بزرگراه شهید صیاد شیرازی در منطقه 7 شهرداری تهران مربوط به شرکت کنترل ترافیک تهران

سطح شهر تهران
دوربین های تردد شمار

اجرای عملیات عمرانی دوربین های تردد شمار در سطح شهر تهران

سطح شهر تهران
نصب شناسگرهای هوشمند حضور خودرو

اجرای عملیات شناسگرهای هوشمند تردد شمار خودرو (لوپ) در کلیه تقاطعات شهر تهران

سطح شهر تهران
BRT تامین روشنایی ایستگاه های

اجرای عملیات تامین روشنایی ایستگاه های بی آر تی


سطح شهر تهران
نصب و راه اندازی چراغ های راهنمائی و تجهیزات ترافیکی

اجرای عملیات عمرانی نصب و راه اندازی چراغ های راهنمائی و تجهیزات ترافیکی در سطح شهر تهران

سطح شهر تهران
شستشو و رنگ آمیزی دکل ها و دوربین های نظارت تصویری

اجرای عملیات شستشو و رنگ آمیزی دکل ها و دوربین های نظارت تصویری شهر تهران

بزرگراه حکیم (شهید همدانی) و تونل حکیم
(شهدای غزه)
فیبر نوری و دوربین نظارت تصویری

اجرای عملیات عمرانی پروژه فیبر نوری و دوربین نظارت تصویری بخشی از بزرگراه حکیم و تونل حکیم

مبادی ورودی شهر تهران
عملیات عمرانی زیرساخت شبکه های ارتباطی

اجرای عملیات عمرانی زیرساخت شبکه های ارتباطی در بیش از 30 نقطه مبادی ورودی شهر تهران


تونل نیایش
حفاری و تعویض دریچه

( حفاری و تعویض دریچه های منهول (مسیر های دسترسی به شبکه عبور آبهای سطحی) واقع در تونل نیایش

تقاطع اتوبان مدرس و همت
نصب دکل و ارتباط دوربین

اجرای پروژه ارتباط دوربین و همچنین نصب دکل 30 متری نظارت تصویری واقع در تقاطع اتوبان مدرس و اتوبان همت در منطقه 3 شهرداری تهران ، مربوط به شرکت کنترل ترافیک

سطح شهر تهران
عملیات عمرانی نظارت تصویری

اجرای پروژه عملیات عمرانی نظارت تصویری مراکز معاینه فنی خودرو شقایق،آبشناسان،نیایش،الغدیر،چمران،سراج