شرکت کوشا مهر آویژه فعال در حوزه هاي :

  1. عمراني
    شامل حفاري، لوله گذاري، کابل کشي، فيبر نوري و دوربين نظارت تصويري
  2. مهندسي ترافيک
    تجهیز تقاطع ها به سیستم هوشمند ترافيکي
  3. اصلاحات هندسي
    اصلاح هندسي تقاطع ها و مسيرها